spacer.gif

Mes de tres dècades en la defensa dels associats

Constituïda l’any 1977, està presidida per Miquel Sbert des de 1998.

L’Associació de Forners i Pastissers de les Illes Balears, constituïda l’any 1977, és una organització professional i empresarial que té fixats com a objectius la representació, gestió, defensa i promoció dels interessos econòmics, socials, culturals i professionals dels forners i pastissers de la nostra Comunitat.

 

L’entitat disposa d’una infraestructura organitzativa formada pels òrgans de govern –Assemblea General, Junta Directiva i comissions delegades-, un gerent, un administratiu i dos assessors professionals externs.

 Actualment, l’Associació compta amb gairebé 300 empreses productores afiliades que gestionen mil punts de venda. En total, aquestes empreses donen feina a 2.000 treballadors.

Emmarcats en els objectius generals assenyalats anteriorment, n’hi ha d’altres considerats prioritaris en els nostres dies. Així, l’Associació pretén:

  • millorar la competitivitat del forn i de la pastisseria;
  • millorar la competitivitat del comerç tradicional especialitzat;
  • millorar el nivell d’informació dels consumidors, en relació a les qualitats dels productes que elaboren i comercialitzen els forns i les pastisseries, amb especial atenció al pa de pagès;
  • augmentar el consum dels productes de forn i pastisseria: des del pa mallorquí fins a l’ensaïmada passant per la coca de verdures.

Pel que fa al consum del pa de pagès, l’Associació vol posar l’èmfasi en els següents punts:

  • el pa pagès (o pa mallorquí) és un aliment saludable i necessari dins de la dieta diària
  • el pa pagès forma part de la dieta mediterrània
  • el pa pagès és un producte autòcton de qualitat
  • el pa pagès no du sal i ajuda a prevenir malalties cardiovasculars.

En un món de cada vegada més globalitzat i competitiu, l’Associació de Forners i Pastissers fa una defensa a ultrança del component de professionalitat que hi ha darrere de l’elaboració de tots els productes, de la mateixa manera que insisteix a valorar com a molt important el fet que, en ser una elaboració artesanal i antiquíssima, té també un factor de tradició a tenir en compte. Aquesta característica li atorga un atractiu turístic gens menyspreable.

Per tots aquests punts, l’Associació té una presència destacada a tots els certàmens i fires relacionades amb la gastronomia, amb la tradició i amb la cultura popular de les Illes Balears i, quan l’ocasió ho requereix, a la resta de l’Estat o a l’estranger. Així mateix, amb certa regularitat, du a terme campanyes mediàtiques (per exemple, l’elaboració de l’ensaïmada més gran del món feta a Inca amb motiu del Dijous Bo de 2008) per subratllar determinats aspectes entre la població. Igualment, en aquest àmbit, s’emmarquen cursos i tallers sobre l’elaboració de determinats productes. Quan es fa necessari, també estableix convenis de col·laboració amb altres entitats o associacions.

Per tot això, l’Associació es manté en contacte permanent amb les distintes institucions que d’alguna manera tenguin a veure amb la defensa o la promoció dels forns i pastisseries de les Illes.

La junta està conformada per Miquel Sbert, (president),  Sebastián Camps (vicepresident 1er i tresorer)  Antonio Bisañez (vicepresident 2on) , Benito Barón /secretari) i nou vocals. L'associació compte amb un equip técnic format per un gerent, dos assessors professionals i un administratiu.

 

© 2017 Forners i Pastissers de les Illes Balears.
C/ Josep Darder Metge, 28 - Entl. A. 07008 Palma de Mallorca
T 971 276 145 - F 971 276 161